Đáp án chi tiết Đề tham khảo môn Toán lần 3 của Bộ Giáo Dục

Hướng dẫn giải Đề tham khảo môn Toán Lần 3 BGD bộ giáo dục câu 1 đến câu 34
Đáp án Đề tham khảo môn Toán Lần 3 BGD bộ giáo dục
Đáp án chi tiết đề tham khảo (đề minh họa, đề thử nghiệm) môn Toán lần 3 của Bộ giáo dục.
Gọi S  là tập hợp tất cả các  giá trị thực của  tham số m để  đồ thị của  hàm số y=1/3x^3 -m*x^2 +(m^2-1)x  có hai điểm cực trị là  A  và  B  sao cho A, B  nằm khác  phía  và cách đều đường thẳng  y=5x-9. Tính tổng  tất cả các phần tử  của  S.
Trong  không  gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P: x-2y+2z-3=0 và mặt cầu S:x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+5=0. Giả  sử  điểm M thuộc P  và  N thuộc S sao cho vectơ MN  cùng  phương  với  vectơ u(1;0;1) và  khoảng  cách giữa M và  N là  lớn nhất. Tính MN.
Xét các  số  phức  z  thỏa mãn |z+2-i| +| z-4-7i| =6sqrt 2. Gọi m, M  lần lượt là giá trị nhỏ  nhất, giá trị lớn nhất của  |z-1+i|. Tính P=m+M.
Cho khối tứ  diện  có thể  tích bằng  V. Gọi V’ là thể  tích của  khối đa điện có các  đỉnh  là các  trung điểm của các  cạnh của  khối tứ  diện đã  cho, tính tỉ  số V/V’.
Advertisements

Tổng hợp tài liệu “Mệnh đề -Tập hợp”

Tổng hợp các tài liệu chương “Mệnh đề – Tập hợp” toán 10.

 1. 1chuyen-de-menh-de-tap-hop – Tran Thanh Minh
 2. bai-tap-menh-de-tap-hop
 3. BT Menh De Tap Hop
 4. Chuyen De Menh De Tap Hop 10
 5. chuyen-de-tap-hop-va-menh-de
 6. Dai so 10 – menh de tap hop
 7. logic-menh de
 8. ly-thuyet-va-bai-tap-menh-de-to-hop

tổng hợp tài liệu phần lượng giác 11

Sau một thời gian lăn lộn tìm kiếm, tải và tải, mình có sưu tầm được khoảng 5000 tài liệu toán tiếng Việt (sách, chuyên đề, đề cương…). Mình sẽ upload lên mediafire để cho những ai quan tâm có thể tải về. Đây là phần lượng giác lớp 11.

 1. Bat_dang_thuc_luong_giac.docbat-dang-thuc-luong-giac.pdf
 2. BDT_luong_giac.doc
 3. cach-tu-duy-tim-ra-cac-loi-giai-pt-luong-giac.pdf
 4. chuyen_de_pt_luong_giac_11.doc
 5. Chuyen_de_PTLG.doc
 6. chuyen_de_pt_luong_giac.doc
 7. dung_luong_giac_de_cm_bdt_dai_so.pdf
 8. ….

Các bạn tải trong folder này: https://www.mediafire.com/folder/il7ggtuxtupd3/luong_giac_11

Có tất cả 36 files. Hoặc tải trực tiếp ở đây (30 files, vì có những file 10Mb mình không upload lên wordpress):

 1. LV-XAYDUNG-HETHONG-CAUHOI-LUONGGIAC
 2. Luonggiactoantap_sach
 3. Chuyen de PTLG
 4. bat-dang-thuc-luong-giac
 5. Luong giac 2011
 6. Bat dang thuc luong giac
 7. Luong giac va ung dung
 8. chuyen_de__PTLG
 9. chuyen de pt luong giac 11
 10. chuyen-de-luong-giac
 11. LG 11
 12. PHUONG TRINH LUONG GIAC – Tran Xuan Bang – Chuyen QB
 13. chuyen de pt luong giac
 14. BDT luong giac
 15. 200-_PT_luong_giac__1890_70616155
 16. Mot-So-Luu-Y-Khi-Giai-Phuong-Trinh-Luong-Giac-Nguyen-Tat-Thu
 17. PT LUONG GIAC
 18. ptluonggiac
 19. phuong-trinh-luong-giac-co-cach-giai-dac-biet
 20. cach-tu-duy-tim-ra-cac-loi-giai-pt-luong-giac
 21. Phuongtrinhluongigac
 22. LV Mot so pp giai pt va bpt luong giac
 23. dung luong giac de cm bdt dai so
 24. luong giac mix
 25. 20130824-phuong-trinh-luong-giac-tong-hop-qua-dh
 26. 2 luonggiac
 27. 1 giai pt bang pp luong giac
 28. luong giac than toc
 29. 127 pt luong giac trong de thi dh
 30. PT LUONG GIAC KHO TRONG CAC DE THI THU