Từ điển Toán học Anh Việt – Việt Anh

Tự Học Python

Có cái app từ điển Toán học Anh Việt – Việt Anh, viết hồi đầu năm 2018, mọi người tham khảo.

  • Hơn 15000 từ và cụm từ thông dụng!
  • Hỗ trợ tra từ Anh Việt và Việt Anh!
  • Có phiên âm IPA!

Địa chỉ https://mathdict.herokuapp.com/

mathdict

View original post

Advertisements

Các bài toán điển hình ôn thi THPTQG 2018 – Phần hàm số

Ôn tập phần Hàm số. Dành cho học sinh tự học. Các ví dụ đa phần có lời giải. Khổ giấy B5 nên đọc trên điện thoại  được. Tải tại đây 1_ham_so.

Mục lục

1. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số
2. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
3. Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu
4. Tìm cực trị của hàm số
5. Tìm điều kiện của m để hàm số đạt cực trị tại \displaystyle {{x}_{0}}
6. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị
7. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị thỏa mãn yêu cầu cho trước
8. Tiệm cận của đồ thị hàm số
9. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
10. Nhận dạng đồ thị
11. Đọc bảng biến thiên
12. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối \displaystyle y=\left| {f\left( x \right)} \right|\displaystyle y=f\left( {\left| x \right|} \right)
13. Tương giao của hai đồ thị hàm số
14. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị
15. Biện luận phương trình, bất phương trình
16. Tịnh tiến đồ thị hàm số
17. Điểm thuộc đồ thị
18. Bài toán thực tế

Các phần tử cơ bản của Python

Tự Học Python

Như mọi ngôn ngữ lập trình khác, Python có các thành phần cơ bản sau:
• Các từ khóa keyword;
• Các biến số và hằng số;
• Các kiểu dữ liệu cơ bản (các cấu trúc dữ liệu được xây dựng sẵn built in types);
• Các câu lệnh và khối lệnh;
• Chú thích.
Trong chương này, chúng ta sẽ giới thiệu qua về các thành phần cơ bản trên. Lưu ý, Python có phân biệt chữ HOA và chữ thường. Đối với Python 3, mặc định, các xâu kí tự string sẽ ở dưới dạng unicode.

2.1 Các từ khóa

Từ khóa keyword là các từ dùng riêng của mỗi ngôn ngữ, được dùng cho những mục đích nhất định và không thể định nghĩa lại nhằm mục đích khác.
Python có ít từ khóa, có tất cả 33 từ khóa, các từ khóa này đều bằng…

View original post 1,821 more words

Giới thiệu và cài đặt Python

Tự Học Python

1.1 Lịch sử ngôn ngữ Python

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng, được tạo ra bởi Guido van Rossum từ năm cuối những năm 1980. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 1991, hiện nay các phiên bản của Python gồm có hai nhánh chính là Python 2.x và Python 3.x. Hiện tại, Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

1.2 Ưu điểm của ngôn ngữ Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc rất cao và có một số đặc điểm nổi bật sau:

  • đa mục đích – bạn có thể sử dụng Python để phát triển ứng dụng desktop, web, machine learning, mobile, IoT…;
  • hướng đối tượng;
  • là ngôn ngữ lập trình dạng thông dịch (Interpreter Language);
  • đa nền tảng;
  • hoàn toàn tạo kiểu dữ liệu động và dùng…

View original post 1,075 more words