Géophar – Phần mềm vẽ bảng biến thiên tự động phiên bản Việt

2017-06-01

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dùng TEX ở Việt Nam, tôi đã Việt hóa được khoảng 80% phần mềm Géophar. Ngoài công dụng vẽ bảng biến thiên bằng gói tabvar, phần mềm còn làm được nhiều việc khác như tính toán, vẽ đồ thị, thống kê… Các bạn hãy tự tìm hiểu.

Hướng dẫn sử dụng vẽ bảng biến thiên:

 • Nhập hàm bằng lệnh LaTEX được, nên các thầy cô có thể copy trực tiếp từ file tex mình đang soạn thảo, hoặc dưới dạng các biểu thức toán học quen thuộc.
 • Muốn hiện dòng xét dấu của đạo hàm thì tích chọn mục “Đạo hàm”
 • Muốn hiện các giá trị giới hạn thì tích chọn mục “Giới hạn”
 • Có thể tùy chọn hiển thị giá trị chính xác hoặc gần đúng với số chữ số sau dấu phảy tùy chỉnh
 • Mặc định, phần mềm lập bảng biến thiên trên tập xác định – máy tự tìm tập xác định cho ta.
 • Muốn lập bảng biến thiên trên một tập cụ thể ta dùng các từ khóa quen thuộc “trên, trong, in, on” hoặc từ khóa mặc định của tiếng Pháp là “sur“.
 • Khoảng (a;b) có thể nhập là (a,b) hoặc (a;b) hoặc ]a,b[ hoặc ]a;b[
 • Đoạn [a;b] thì giống như phong cách Việt Nam là [a;b] hoặc [a,b]
 • Phép hợp dùng kí hiệu “+” hoặc “U”
 • Phép hiệu dùng kí hiệu “\” hoặc “-“
 • Ví dụ, nhập vào y = x^3+3x-2 trên đoạn [1;2]U[5;6] và ấn Enter, máy sẽ tự sinh mã cho chúng ta, chỉ việc copy vào mã nguồn file TEX

Link tải, tại đây.
Mong nhận được góp ý của các bạn.

Advertisements

Đánh dấu sao cho bài tập khó trong LaTex

Tham khảo mẫu sau:
\documentclass{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm,amsmath,amsfonts}
\newtheorem{bt}{Bài}[chapter] 
\newenvironment{baitap}{\begin{bt}\normalfont}{\end{bt}} 
\newenvironment{baitapkho}{\renewcommand\thebt{\thechapter.\arabic{bt}{$^*$}}\bt\normalfont}{\endbt}
\begin{document}
 \chapter{First Chapter}
 \section{First section}
 \begin{baitap}
 Đây là một bài tập bình thường!
 \end{baitap}
 \begin{baitap}
 Đây là cũng một bài tập bình thường!
 \end{baitap}
 \begin{baitapkho}
 Còn đây là một bài tập khó!
 \end{baitapkho}
\end{document}

Biên dịch thu được kết quả như hình sau:

stared-ex