Chào 2018

Vậy là 2018 trôi qua được hơn tháng rồi, nay mới liệt kê ra vài mục tiêu nho nhỏ cho năm 2018 này.

  1. Chạy được trên 15 km. Đã hoàn thành, nên đổi thành chạy HM dưới 1h50′.
  2. Đọc 60 cuốn sách, trung bình tháng 5 cuốn. Hiện tại hoàn thành 3 cuốn, đang đọc dở dang 3 cuốn nữa.
  3. Thành thạo Django hoặc Flask, có lẽ chọn Flask.
  4. Hoàn thành cuốn sách dạy Python đang dang dở.
  5. Viết một cái gì đó (thơ, truyện,…)
  6. Đi đến thăm 3 nơi, xa xa một chút.
  7. Học tiếng Hebrew ít nhất 1 buổi/tuần.
  8. Dựng một máy tính cấu hình tốt.
  9. Hoàn thiện kênh từ điển.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s