Những nguyên lý hóa học

Blog của Chiến

  “Nếu nó phát huy hiệu quả, thì đừng sửa gì nữa!” Câu nói đại loại như vậy đã có từ xua mà thật triết lý. Một điều mà chúng tôi nghiệm thấy qua 15 năm kinh nghiệm và 3 ấn bản thành công là cuốn Chemical Principles (Những nguyên lý hóa học) đã phát huy hiệu quả. Giáo viên ưa thích cuốn sách này vì nó truyền tải được những ý tưởng tinh vi của hóa học hiện đại mà không làm mất sự chặt chẽ về toán học cũng không làm sinh viên bị sốc với hang núi kiến thức. Sinh viên ưa thích cuốn sách vì lòng nhiệt tình của tập thể tác giả đã thấm sâu vào nội dung sách và cũng vì các tác giả nhớ lại được những phần nào của môn hóa khiến họ thấy khó khăn khi mới học.Vậy tại sao lại…

View original post 217 more words

Advertisements