Hướng dẫn học TikZ căn bản phần 1

chemistrylatex

Tài liệu này hướng dẫn học TikZ dùng để vẽ hình trong $latex LaTeX$, nếu thành thạo về TikZ bạn sẽ có nhiều lợi thế trong việc sử dụng các gói lệnh về hoá học.

Download file tex tại đây

View original post

Advertisements

Shortcuts for Scientific WorkPlace

What's new

The purpose of writing this post is to give a hand-over-fist short introduction for getting familiar with this fantastic friendly-interfaced Scientific Workplace in a minute. This post will be updated soon later.

Basic Scientific WorkPlace Shortcuts (press letter keystrokes while pressing Ctrl key in the mean time):

Ctrl+R  —  Square root
Ctrl+T  —  Switch between Math fonts and Regular fonts
Ctrl+I  —  Integration
Ctrl+D  —  Display of formulas
Ctrl+F  —  Fraction
Ctrl+H  —  Upper Script  (here, H stands for high)
Ctrl+L  —  Lower Script
Ctrl+alpha  —  $latex alpha$  (the LaTex code for typing
$latex alpha$isalpha , so basically typing the same symbol or character in Scientific Workplace is just to type “alpha” as well as pressing the keystroke Ctrl instead of typing the backslash )
Ctrl+infty  —  $latex infty$
Ctrl+9  —  parenthesis $latex ( )$

……

View original post 157 more words

Đề thi mẫu môn Toán PTTH năm 2017 bằng LaTeX

VieTeX

Với đề thi trắc nghiệm ra các bài kiểm tra với yêu cầu đảo cả vị trí câu hỏi và vị trí các phương án, làm ra nhiều đề một lúc thì soạn bằng LaTeX vô cùng đơn giản. Tôi soạn lại đề thi mẫu năm 2017 với các đáp án nhằm cung cấp phương tiện cho các bạn làm dễ dàng:
1. Bạn lấy gói lệnh và đề thi mẫu nguồn LaTeX: Ở đây.
2. Một số kỹ thuật trong mã nguồn:
– Các dạng đưa ảnh vào đề thi.
– Cho 5 đề một lúc với đáp án khác nhau.

View original post

lamdethi.sty 1.0 gói lệnh mới làm đề thi và bài tập

VieTeX

1. Trước đây tôi có viết ra gói lệnh dethi.sty cùng với việc sử đổi examdesign.cls tạo ra đề trắc nghiệm và một số loại đề thi với sự sáo trộn cả câu hỏi lẫn phương án trả lời. Tôi dùng gói lệnh này nhiều lần và rất tốt, nhưng đây là một lớp văn bản nên không dùng chung với các định dạng văn bản khác. Nghĩa là khi dùng lại câu hỏi làm sách, tập hợp thành tuyển tập thì lại phải sửa định dạng và gây khó khăn cho người dùng.

View original post 428 more words

Soạn và trộn đề thi trắc nghiệm môn Toán bằng LaTeX

Nguyễn Hữu Cần

Hi mọi người, hôm nay đã có chính thức về việc thi trắc nghiệm.

Vậy nên yêu cầu về việc soạn đề thi trắc nghiệm bằng LaTeX là một việc vô cùng cần thiết.

Ưu điểm: Có thể trộn câu hỏi tự động (giống như phần mềm Mcmix + word), xuất ra đáp án theo từng mã đề.

Hiện trạng: Mình đang cải tiến gói ex-test và gói lamdethi.tex của thầy Điển cho ok hơn (chắc vài ngày nữa xong)

Hy vọng sau khi xong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

COMING SOON ……………………………..

View original post