Có cái gì TeX làm được mà Word làm không được không?

Nguyễn Thái Sơn

Đó là câu hỏi mà thầy Lân hỏi tôi mười năm trước. Nguyên nhân là vì thầy Lân khá vững vàng trong việc soạn thảo văn bản bằng MS Word và lúc đó $latex TeX$ khá là khó sử dụng.

Tất nhiên khi thầy Lân gửi bài báo sang Tây Ban Nha và tòa soạn bên đó chỉ nhận file $latex TeX$ thì thầy bắt buộc phải chuyển văn bản Word đã soạn thảo sang $latex LaTeX$. Trong hoàn cảnh đó thầy Lân đã nhờ tôi giúp  chuyển bài báo từ Word sang $latex TeX$. Tôi mất cả mấy tiếng đồng hồ thực hiện trước mắt thầy. Hú hồn, những công thức toán học chằng chịt như nhà lầu và đầy dẫy khắp 14 trang của bài báo. Cho đến bây giờ việc chuyển đổi như thế nào vẫn là chuyện tuyệt mật và sau này chỉ có Nguyễn Thanh Vinh là thực hiện được mà thôi.

Tôi sẽ…

View original post 501 more words

Advertisements