Những sai lầm của Einstein

Dưới đây là bản dịch của tôi cho bài báo “What Einstein got wrong” của tác giả Lawrence Krauss, đăng trong tạp chí Scientific American, số tháng 9 năm 2015, số kỷ niệm 100 năm thuyết tương đối rộng.


 

NHỮNG SAI LẦM CỦA EINSTEIN

Mọi người đều mắc sai lầm.
Nhưng những sai lầm của các nhà vật lý huyền thoại thì lại đặc biệt tỏa sáng.

Giống như tất cả mọi người, Albert Einstein cũng mắc sai lầm, và cũng như nhiều nhà vật lý khác, đôi khi ông cũng công bố chúng. Với hầu hết chúng ta, ta có thể vui vẻ quên đi những lần lạc lốiNhưng trong trường hợp của Einstein thì ngay cả những lỗi sai cũng đáng chú ý. Chúng gợi ra những cái nhìn sâu sắc vào sự tiến hóa trong suy nghĩ của ông và cùng với đó…

View original post 4,421 more words

Advertisements