Phương trình vô tỉ – Nâng cao và Luyện tập

CMaths

Kiến thức cơ bản cần nhớ

  1. Các bước giải phương trình
  2. Các biến đổi tương đương cơ bản

Một số kĩ thuật giải phương trình chứa căn

+ Nâng lũy thừa.

+ Nhân liên hợp, thêm bớt.

+ Đặt ẩn phụ.

+ Đánh giá BĐT, hàm số.

  1. Kĩ thuật nhân liên hợp, thêm bớt hạng tử (để đưa về phương trình tích)

+ $latex sqrt{fleft( x right)}-sqrt{gleft( x right)}=frac{fleft( x right)-gleft( x right)}{sqrt{fleft( x right)}+sqrt{gleft( x right)}}$ khi $latex sqrt{fleft( x right)}+sqrt{gleft( x right)}>0$

+ $latex sqrt{fleft( x right)}+sqrt{gleft( x right)}=frac{fleft( x right)-gleft( x right)}{sqrt{fleft( x right)}-sqrt{gleft( x right)}}$ khi $latex sqrt{fleft( x right)}ne sqrt{gleft( x right)}$

+ $latex sqrt[3]{fleft( x right)}pm sqrt[3]{gleft( x right)}=frac{fleft( x right)pm gleft( x right)}{{{left[ sqrt[3]{fleft( x right)} right]}^{2}}mp sqrt[3]{fleft( x right)}.sqrt[3]{gleft( x right)}+{{left[ sqrt[3]{gleft( x right)} right]}^{2}}}$

Bài toán 1: $latex sqrt{2x-1}=sqrt{x+1}-3{{x}^{2}}+7x-2$.

Đáp số: $latex x=2$. Nhận xét: Thử nâng lũy thừa có khả…

View original post 594 more words

Phương trình vô tỉ – Các kĩ thuật cơ bản

CMaths

I. Phương pháp biến đổi tương đương:

Lưu ý:

– Các bước giải phương trình.

– Phép biến đổi tương đương, hệ quả (khác nhau như thế nào?).

– Các biến đổi của các dạng cơ bản(giải thích các biến đổi tương đương này):

  1. $latex displaystyle sqrt{f(x)}=g(x)Leftrightarrow left{ begin{array}{l}f(x)ge 0g(x)ge 0f(x)={{left[ g(x) right]}^{2}}end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}g(x)ge 0f(x)={{left[ g(x) right]}^{2}}end{array} right.$
  2. $latex sqrt{f(x)}=sqrt{g(x)}Leftrightarrow left{ begin{array}{l}f(x)ge 0g(x)ge 0f(x)=g(x)end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}f(x)ge 0f(x)=g(x)end{array} right.$

Bài 1. Giải phương trình:

  1. $latex displaystyle sqrt{2x+1}=3x-1$;
  2. $latex displaystyle sqrt{x+4}-sqrt{1-x}=sqrt{1-2x}$.

Đáp số:a) $latex x=frac{8}{9}$; b) $latex x=0$.

Bài 2. Giải phương trình:

  1. $latex displaystyle sqrt{2{{x}^{2}}-6x+1}=x-2$;
  2. $latex displaystyle frac{sqrt{2({{x}^{2}}-16)}}{sqrt{x-3}}+sqrt{x-3}=frac{7-x}{sqrt{x-3}}$.

Đáp số: a) $latex x=3$; b) $latex x=10-sqrt{34}$.

Bài 3. Giải phương trình: $latex displaystyle sqrt{2x+sqrt{6{{x}^{2}}+1}}=x+1$;

Đáp số: $latex x=0;x=2$.

Bài 4. Giải phương trình: $latex displaystyle sqrt{x(x-1)}+sqrt{x(x+2)}=2sqrt{{{x}^{2}}}.$

Lời giải sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng:

ĐKXĐ: $latex displaystyle left[ begin{array}{l}xle -2xge 1x=0end{array} right.$.

View original post 1,115 more words

Có khi cần phải xé, vứt hết đi và làm lại từ đầu!

Chu Mộng Long

xe_de_cuong_2Có khi xé, vứt hết đi để làm lại từ đầu!

Chu Mộng Long – Chuyện học sinh xé, vứt tài liệu môn Sử để ăn mừng khi cái môn học này không đưa vào danh mục môn thi tốt nghiệp, làng truyền thông cả hai lề được dịp làm toáng lên. Riêng làng Sử buồn, nói như nhà văn Vũ Trọng Phụng, buồn như nhà buôn sắp vỡ nợ. Trong khi các làng khác, theo tôi, cũng chẳng có gì vui. Bởi vì, nếu không là Sử mà lâm vào Văn, Địa, Sinh… thì cũng thế thôi!

View original post 1,779 more words

Từ xưng hô và sự sa đọa của văn hóa Việt

Chu Mộng Long

Mình mua quyển sách chỉ vì cái bìa ghi Lưỡng quốc Tiến sĩ!Mình mua quyển sách chỉ vì cái bìa ghi Lưỡng quốc Tiến sĩ!

Chu Mộng Long– Trong “túi khôn” của dân tộc Việt có hai câu đối lập về kinh nghiệm phát ngôn: 1. Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 2. Thuốc đắng dã tật, Sự thật mất lòng. Câu 1 thực sự là khôn, khôn lỏi, bởi vì không phải tốn tiền mà lời nói có thể mua được lòng người, hiển nhiên kéo theo mua được mọi thứ. Câu 2, vì nói thật mất lòng, thậm chí mất nhiều thứ, kể cả mất đầu, nên nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi túi khôn, và tất nhiên, trong thời buổi quá nhiều kẻ khôn nói láo thì nói thật thành ngu.

View original post 2,814 more words