Truyện tiếng Anh: Czytamy w oryginale

Advertisements

4 thoughts on “Truyện tiếng Anh: Czytamy w oryginale

  1. Nếu như các nhà xuất bản thường chia sách của họ ra làm 6 level thì những cuốn trên thuộc level nào vậy bạn? Mình thắc mắc hoài mà vẫn chưa có giải đáp. Đọc đúng level thì hiệu quả hơn chứ không thì toe não mất thôi 😀
    Cảm ơn bạn nhé, good time!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s