Tổng hợp tài liệu “Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng”

 1. 1.Oxy_qua cac de thi thu
 2. 1ung dung pp-toa-do-vao hinh hoc phang
 3. 10-bai-hinh-Oxy-hay
 4. 110 bai hinh hoc phang co dap an hay vao kho
 5. 118-hhp-on-thi-dai-hoc
 6. 200-CAU-HH-TOA-DO-PHANG-TRAN-SI-TUNG
 7. BaiTap HH 10 chuong III_TST
 8. baitap_HH10 Toa do
 9. Bai-tap-phuong-phap-toa- do-trong-mp
 10. BAI-TAP-VE-DUONG-THANG-DUONG-TRON
 11. BAI-TAP-VE-DUONG-THANG-DUONG-TRON2
 12. Cac huong tu duy va phuong phap giai hinh oxy
 13. CAC-DANG-TOAN-Duong tron Elip
 14. cac-huong-tiep-can-mot-bai-toan-hinh-giai-tich-phang
 15. cd-hinh-hoc-giai-tich-trong-mp-boxmath
 16. chuyen-de-pp-toa-do-trong-mat-phang
 17. DE cuong HH10 Chuong 3 NC
 18. He so goc cua duong thang
 19. HHGT2Chieu2002-2010
 20. HINH OXY HSG
 21. hinh_chuong3 – Tran Thanh Minh
 22. hinh_hoc_giai_tich_trong_mat_phang_-_ltdh
 23. hinh-giai-tich-phang_ltdh_2012
 24. HinhHocOxy_ThanhTung
 25. HinhOxy-NguyenTrungNghia-www.MATHVN.com
 26. KithuatgiainhanhhinhhocOXY_P1
 27. KithuatgiainhanhhinhhocOXY_P2
 28. luyen-tap-toan-hhgt-trong-mp
 29. Oxy_qua cac de thi thu
 30. phan-dang-bai-tap-toa-do-trong-matphang
 31. Phan-dang-va-100-bai-tap-toa-do-trong-matphang
 32. Phuong phap toa do giai toan so cap
 33. phuong phap toa do oxy
 34. Phương pháp tọa độ với bài toán hình học phẳng – Hạ Vũ Anh
 35. PHUONG TRINH DUONG TRON
 36. phuong_trinh_tong_quat_cua_duong_thang
 37. PP toa do – Chuyen Tien Giang
 38. SKKN pp tao do phang
 39. tiep tuyen conic
 40. toa do oxyz
 41. ung dung oxy
 42. ung dung toa do
 43. Ung dung vecto
Advertisements

Tổng hợp tài liệu “Tổ hợp – Xác suất – Nhị thức Newton”

 1. 1to hop – xac suat
 2. 7 tohop
 3. 62_BAI_TOAN_CHON_LỌC_PHAN_DAI_SO_TO_HOP
 4. 70-bai-tap-ve-phep-dem-1
 5. 102baitohop
 6. Bai Tap Trac nghiem XSTK
 7. bai tap xac suat
 8. BAI TAP XSTK
 9. BAI TOAN DEM_ANH HUNG
 10. Bai-toan-dem-dai-so-to-hop-Hoang-Ngoc-Hung-www.MATHVN.com
 11. bt ds to hop – thpt ninh giang
 12. bt ds to hop – thpt ninh giang
 13. bt nhi thuc newton qua de thi dh
 14. CAC_PHUONG_PHAP_DEM_NANG_CAO
 15. chuong2-tohop_xacsuat
 16. Chuyen de To Hop Tran Xuan Thang_Nguyen Trai Hai Duong
 17. ChuyenDeDaiSoToHop c
 18. huyendeonthi-wordpress-com-giai-tich-dai-so-to-hop
 19. chuyen-de-xac-suat
 20. daiso11-chuong-2a
 21. dsth
 22. Giaitich_DSTohop
 23. giai-tich-to-hop – so gd ca mau
 24. giai-tich-to-hop
 25. gie1baa3i-tich-te1bb95-he1bba3p-xac-sue1baa5t1
 26. GT DAI SO TO HOP
 27. Huong dan giai toan xac suat
 28. HUONG-DAN-HS-TIEP-CAN-BT-XAC SUAT
 29. nhi thuc newton va ung dung
 30. nhi-thuc-niuton
 31. OnThiDaiHocTheoChuDe- Dai so to hop
 32. phan biet va sd quy tac cong – quy tac nhan
 33. Quy_ta_dem
 34. SKKN Hd hs tiep can bai toan xs
 35. SKKN Hd hs tiep can va giai bai toan xac suat
 36. SKKN Su dung tinh chat so phan tu cua tap hop de giai toan to hop
 37. slidebaigiangxstk
 38. TO HOP XAC SUAT
 39. to hop – xac suat_nguyen minh duc
 40. to hop-chinh hop-va-phep dem
 41. toan dai so to hop chuong 1 -luyen thi DH
 42. toan dai so to hop chuong 2- luyen thi dai hoc
 43. to-hop to-hop
 44. to-hop-chinh-hop-va-phep-dem
 45. xac suat trong cac de thi DH
 46. xac_suat
 47. XSTK
 48. XSTK-ZT2015
 49. Xuctu.com_Hoan_vi_chinh_hop_to_hop_Phan_van_Danh

Tổng hợp tài liệu “Hình học không gian” lớp 11

 1. 73 NOI DUNG tu mot bai toan hinh hoc
 2. 100 BAI TOAN ON TAP HINH HOC KHONG GIAN LTDH
 3. Bai Tap HHKG 11THEOCHUDE
 4. Bai tap hinh 11 chuong 2 – N.H.Diep
 5. Bai tap hinh hoc chuong 2 Full
 6. Bai tap hinh hoc khong gian
 7. BAI TAP QUAN HE SONG SONG ON THI DAI HOC
 8. BAI TAP QUAN HE VUONG GOC ON THI DAI HOC
 9. bai tap quan_he_vuong_goc – hocmai
 10. bài tập về quan hệ vuông góc.doc
 11. baitapdienhinhthetich
 12. bt phan hkhong gian-121004062157-phpapp01
 13. bt_hhkg11_vuonggoc
 14. cac phep doi xung trong kg
 15. CD1_QHVuongGoc
 16. CD3_KhoangCach
 17. chuong 2 quan he ss
 18. chuong_ii_song_song_7429
 19. Chuyen de cap tinh mon Toan nam hoc 2013 – 2014 HHKG
 20. CHUYENDE_HHKG-T Nhung
 21. Đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song
 22. Giai toan HHKG – Lam Tan Dung – Chuyen Tien Giang
 23. GIAI TOAN hinh hoc khong gian 11 – Tran Thanh Minh
 24. hai duong thang song song
 25. He thong cac phuong phap chung minh hinh hoc khong gian
 26. HH chuong2
 27. HH chuong3
 28. Hinh hoc khong gian tong hop
 29. Hinh khong gian full (on thi DH)
 30. khoang cach THPTQG
 31. Kien thuc co ban cua hinh hoc khong gian
 32. Kinh-nghiem-giai-toan-hhkg
 33. lienhegiuahhphang-hhkg-trinhthithanh
 34. ly-thuyet-hh-chuong-3-toan-11
 35. một số bài tập về hình học không gian
 36. mot-so-bai-hinh-kg on thi dh
 37. PHƯƠNG PHÁP HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
 38. Phuong_phap_trai_hinh_tren_mat_phang
 39. PHUONG-PHAP-GIAI-HINH-KG-THI-DH
 40. PHUONG-PHAP-GIAI-TOAN-HINH-KG-11
 41. PP giai toan hinh khong gian
 42. Quan he vuong goc trong kg – Tran Thanh Minh
 43. quan he vuong goc-nguyen-duc-kien2
 44. SKKN – Ung dung ti so the tich
 45. SKKN Quan he song song trong kg
 46. SKKN Quan he vuong goc trong kg
 47. SKKN_hinh_hoc_khong_gian
 48. Tu dien vuong Tinh chat
 49. Vectơ trong không gian và quan hệ vuông góc TST

Tổng hợp tài liệu chương “Phép biến hình”

 1. bai tap phep bien hinh
 2. bai tap phep bien hinh
 3. BAI TAP PHEP BIEN HINH-11NC
 4. bai-tap-ve-phep-bien-hinh
 5. BT HH…
 6. BT HH1
 7. BT HINH HOC – Ha Vu Anh
 8. BTHHSOCAP LOP 11
 9. BTHHSOCAP
 10. cac phep bien hinh – giao trinh do hoa
 11. cac-phep-bien-hinh-co-ban
 12. chuyen-de-phep-bien-hinh-trong-mp
 13. Day hoc kham pha – phep bien hinh lop 11
 14. LV-PHEPDONGDANG-PHEPBH-11
 15. ly-thuyet-hh-chuong-1-toan-11
 16. phc3a9p-te1bb8bnh-tie1babfn
 17. Phep quay
 18. Phep vi tu
 19. phep-doi-hinh-va-phep-dong-dang-trong-mat-phang
 20. SKKN Ung dung phep bien hinh
 21. SKKN Ung_dung_Sketchpad_Day_toan_bien_hinh
 22. Tinh tien va doi xung
 23. ung dung phep bien hinh giai toan thcs-nuyen thi thu ha
 24. ung dung phep bien hình vao giải toan 10_doc
 25. Ung-dung-phep-doi-xung-tam-dung-hinh

Tổng hợp tài liệu thể tích khối đa diện

Nay mới rảnh để upload.

 1. [B].k – DAY DU HHKG LTDH – hay
 2. _the_tich
 3. 1- hay -The-tich-khoi-da-dien-HVPhien-www.MATHVN.com
 4. 10-hinh-hoc-khong-gian
 5. 100_bai_toan__hinh_hoc_khong_gian_on_luyen_dai_hoc_ct_moi
 6. 200_bai_toan_the_tich_www.MATHVN.com
 7. BaiTapHinhHoc12-Tap1-KhoiDaDien-TranSiTung
 8. bai-tap-hinh-hoc-tn-dh
 9. baitapthetichkhoidadien-hvk
 10. bai-tap-ve-mat-non-mat-tru-mat-cau-co-loi-giai
 11. ChdeThetich-khoidadien-mathvn.com
 12. Chuyen de HHKG on thi DH
 13. CHUYEN DE THE TICH LANG TRU-CHOP(CO LOI GIAI) – rat hay
 14. chuyendeHHGK-nc
 15. chuyen-de-hhkg-ntk-2012
 16. chuyen-de-the-tich-khoi-da-dien
 17. hh12-hk1
 18. hh12khoidadien_2
 19. hhkg
 20. Hinh hoc khong gian 2002-2010
 21. HINH HOC KHONG GIAN QUA DE THI DAI HOC 2007 2014
 22. hinh_12_-_mat_non_va_mat_cau
 23. hinh-hoc-khong-gian-12-on-thi-lop-12
 24. laisac.The tich
 25. Lv_hhkg
 26. The tich hinh chop
 27. the tich khoi da dien
 28. The_tich_Khoi_da_dien
 29. the_tich_khoi_da_dien_7365
 30. The_tich_khoi_da_dien-hocmai
 31. the-tich-khoi-da-dien_11t
 32. Tinh_the_tich_khoi_da_dien
 33. toan-12-hinh-hoc-c-ii-mat-non-tru-cau – Le Van Doan
 34. toanhocthpt_phuongphaptinhthetichkhoidadien_nguyenminhnhien_7557
 35. tom-tat-ly-thuyet-hinh-hoc-chuong-1-toan-12

Tổng hợp tài liệu về hàm số

Phần tài liệu về hàm số trong chương trình lớp 12 (79 files)

 1. 33 dang toan KSHS va BT Lien quan
 2. sudung-kshs-trong-giai-ph-hept
 3. bai tap kshs
 4. Ham so – PT vo ti
 5. KHAO-SAT-HAM-SO-NG-PHU-KHANH
 6. cac-cau-hoi-phu-trong-cac-bai-toan-khao-sat-ham-so
 7. KSHS
 8. Cac cau hoi phu trong cac bai toan Khao sat ham so – Hay
 9. PP ham so giai PT
 10. P3_CAC BAI TOAN THUONG GAP VE DO THI – TRAN DINH CU
 11. phan-3_cac-bai-toan-thuong-gap-ve-do-thi
 12. HamSo-OnthicaptocDH-2009
 13. Cac bai tap thuong gap ve do thi ham so
 14. SKKN Ham so
 15. Chuong[1]-Bai[1] – Ung dung dao ham khao sat – ve do thi Ham so
 16. vnmath-com-phan-1_tinh-don-dieu-va-cuc-tri-ham-so
 17. P1_TINH DON DIEU VA CUC TRI HS – TRAN DINH CU
 18. phan-2_gtnn_tc_kshs
 19. P2_GTNN_TC_KSHS – TRAN DINH CU
 20. LV Ung dung dao ham
 21. chuyen-de-dao-ham
 22. Chuyendehamso
 23. HAM-SO-TRONG-CHtr-TOAN-PHO-THONG
 24. 100-BAI-TOAN-KHAO-SAT- kshs-TRAN-SI-TUNG
 25. chuyen-de_gtln-va-gtnn-cua-ham-so-2
 26. Ham-so-on-thi-DH-huynh-bao-toan
 27. Giai Toan Bang Dao Ham_LE VAN TIEN (Th01-2012)
 28. bt giai tich 12 – chuong 1
 29. Chuong[1]-Bai[2] – Cuc tri ham so
 30. SKKN db nb ham so
 31. Phuong_phap_ham_so
 32. khao_sat_ham_so_vantho
 33. tuyen-tap-de-thi-khao-sat-ham-so-tu-2002
 34. hs don dieu
 35. SKKN-Sd tinh don dieu de giai toan
 36. Ham so – Han Ngoc The – diendantoanhoc
 37. HAM SO VA DO THI
 38. Chuong[1]-Bai[6]-KSHS-VeDT
 39. Tinh_don_dieu_cua_ham_so
 40. LV Mot so bdt dao ham va ung dung
 41. Khao_sat_ve_do_thi
 42. cac-cach-giai-bai-toan-don-dieu-ham-so
 43. Bai toan chua Tham so
 44. SKKN Tinh don dieu cua hs
 45. UNG DUNG DAO HAM
 46. ung dung dao ham giai cau phan loai de dai hoc
 47. SKKN-DIEU_TOAN – bien luan so nghiem pt bang ham so
 48. Toan – Chuyen de 3 – GTLN,GTNN cua ham so
 49. Chuyen de ung dung cua dao ham va BT lien quan
 50. Chuong[1]-Bai[4] – GTLN-GTNN
 51. Chuong[1]-Bai[7] – SuTiepXuc-Cua2DuongCong
 52. SKKN_Tim tham so de ham so bien thien tren mot mien
 53. van_de_3._gia_tri_lon_nhat_va_nho_nhat_cua_ham_so_-_nang_cao
 54. van_de_2._cuc_tri_cua_ham_so
 55. van_de_5._tiem_can
 56. van_de_6._khao_sat_su_bien_thien_va_ve_do_thi_ham_so
 57. Chuong[1]-Bai[3] – Tiem can do thi T
 58. oan – Chuyen de 1 – Cac buoc Khao sat va ve do thi
 59. van_de_4._diem_uon_cua_do_thi_ham_so._tinh_tien_he_truc_toa_do
 60. pp_giai_pt_hpt v
 61. an_de_7._tiep_tuyen_0
 62. Toan – Chuyen de 6 – Su tuong giao
 63. 501_dao ham cap 2 giai PT, HPT
 64. KS-ham-so-LTDH 2012
 65. gia_tri_lon_nhat_va_nho_nhat_cua_ham_so
 66. Chuong[1]-Bai[5] – Phep tinh tien – Tam doi xung
 67. tam-giac-trong-kshs
 68. Giup HS 12 tiep thu tot bai khao sat ham so
 69. cuc_tri_ham_so_-_van_tho
 70. 50 cau hoi phu KSHS Dai hoc 2011
 71. KSHS-co-loi-giai-LTDH-N.M.Hieu-mathvn.com
 72. van_de_6._diem_co_dinh_tam_doi_xung_truc_doi_xung
 73. van_de_3._day_so_co_gioi_han_vo_cuc
 74. Toan – Chuyen de 7 – Su tiep xuc
 75. Toan – Chuyen de 8 – Dua vao do thi bien luan so nghiem
 76. tong-hop-cac-cau-hoi-phu cua kshs co loi giai
 77. gtln_gtnn_12av
 78. ham_so_dong_bien_nghich_bien
 79. Toan – Chuyen de 4 – Viet Phuong trinh tiep tuyen