sử dụng xcas để tính toán trực tiếp trong latex

Một tài liệu nhỏ về khả năng của Latex.
Tải tại đây

Advertisements